Jumaat, 19 Februari 2010

Objektif Kualiti BPSH/JPN/PPD

Objektif Umum
  1. Menyediakan garis panduan serta kriteria bagi proses penempatan guru sekurang- kurangnya sekali setahun.
  2. Menyediakan garis panduan serta kriteria bagi proses pertukaran guru.
  3. Melaksanakan proses penempatan guru berdasarkan garis panduan serta kriteria yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
  4. Memastikan 80% keperluan guru di sekolah dipenuhi pada hari pertama persekolahan.
  5. Memastikan semua pegawai dan staf Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah mengikuti latihan 7 hari setahun.

Objektif Kualiti

Penempatan Guru
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian memastikan penempatan guru ke Jabatan Pelajaran Negeri diuruskan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh senarai guru di terima bagi setiap lokasi.

Pertukaran Guru

  • Bahagian Pengurusan Sekolah Harian memastikan 100% permohonan pertukaran guru antara negeri yang memenuhi syarat diproses, dan mengeluarkan surat jawapan dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup permohonan yang ditetapkan sehingga tarikh permohonan diluluskan bagi pertukaran Januari dan 30 hari pertukaran Jun.
  • Jabatan Pelajaran Negeri memastikan 100% permohonan pertukaran guru dalam negeri (antara daerah) yang memenuhi syarat diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh tutup permohonan yang ditetapkan sehingga tarikh permohonan diluluskan.
  • Pejabat Pelajaran Daerah memastikan 100% permohonan pertukaran guru dalam daerah yang memenuhi syarat diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh tutup permohonan yang ditetapkan sehingga tarikh permohonan diluluskan.

Tiada ulasan: