Jumaat, 19 Februari 2010

Skop Pelaksanaan

PK 01 – Pengurusan Penempatan Guru
PK 02 – Pengurusan Pertukaran Guru
PK 03 – Pengurusan Pemantauan
PK 04 – Pengurusan Aduan
PK 05 – Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
PK 06 – Pengurusan Latihan Personel
PK 07 – Pengurusan Perolehan
PK 08 – Pengurusan Penyelenggaraan
PK 09 – Pengurusan Audit Dalam
PK 10 – Pengurusan Kawalan Dokumen Dan Rekod
PK 11 – Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
PK 12 – Kawalan Ke Atas Ketidakakuran Produk/Perkhidmatan

Tiada ulasan: