Jumaat, 12 Februari 2010

Dasar Kualiti BPSH/JPN/PPD

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengurusan perkhidmatan utama bagi memenuhi matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memenuhi kehendak pelanggan.
Dasar ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa menerusi penyemakan objektif bagi memberi ruang kepada usaha penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan.
Dasar ini akan disebarkan melalui saluran komunikasi yang ada kepada setiap warga organisasi untuk difahami dan dihayati.

Tiada ulasan: