Jumaat, 30 April 2010

Mesyuarat Penyelarasan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 BPSH/JPN zon 4


Mesyuarat tersebut berlangsung mulai 21 April 2010 sehingga 23 April 2010 di Rumah Tamu, Jabatan Pelajaran Terengganu. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Kualiti Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dihadiri oleh Pengurus Kualiti Negeri Kelantan, Pengurus Kualiti Negeri Terngganu dan Pengurus Kualiti Pahang. Mesyuarat tersebut telah membincangkan perkara-perkara berkaitan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS IDO 9001:2008 iaitu penyelarsan Dokumen Kualiti, Pengurusan Audit Dalam, Pengurusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan, Pemantauan Tindakan pembetulan dan Pencegahan. Pendedahan mengenai Kawalan Perkhidmatan Tidak Akur, Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan juga turut diberikan. Modul Latihan Juru Audit dibekalkan kepada Pengurus Kualiti Negeri untuk kursus juru audit di negeri masing-masing.

Mesyuarat zon 4 ini merupakan mesyuarat penyelarasan yang terakhir meliputi kesemua negeri. Hasilnya diharap semua Pengurus Kualiti Negeri berupaya mengurus Sistem Pengurusan Kualiti di negeri masing-masing seperti yang telah dirancangkan dengan berkesan.

Tiada ulasan: